Przedział ufności prognozy

Co to są przedziały ufności prognozy?

Przedział ufności prognozy to zakres, w którym z pewnym zadanym prawdopodobieństwem będzie leżała wartość, którą prognozujemy. Na przykład, jeśli dla całkowitej sprzedaży pewnego produktu w przyszłym miesiącu 95-procentowy przedział ufności prognozy wynosi od 252 do 266, to oznacza, że z prawdopodobieństwem 95% sprzeda się co najmniej 252 i co najwyżej 266 sztuk tego produktu.

Przedziały ufności są sposobem na wyrażenie niepewności związanej z prognozą - im krótsze są przedziały ufności tym dokładniejsza jest prognoza.

Przedziały ufności a horyzont prognoz

Zazwyczaj, im bliższy jest horyzont prognoz, tym pewniejsze są prognozy. Innymi słowy, najczęściej niepewność dotycząca prognozy maleje wraz ze zbliżaniem się prognozowanego wydarzenia.

 

Sprzedaż na przestrzeni lat

 

Na przykład, wartość całkowitej sprzedaży pewnego produktu w następnym miesiącu jest nieznana i jako taka może być prognozowana. Z drugiej jednak strony, ponieważ interesuje nas następny miesiąc, który jest relatywnie blisko, często mamy dość dokładne przypuszczenia dotyczące wartości tej sprzedaży. Dużo mniej natomiast wiemy o całkowitej sprzedaży w tym samym miesiącu, ale za rok. Do tego czasu mogą się na przykład zmienić gusta konsumentów lub na rynku może się pojawić nowy konkurent. Prognozy o tak odległym horyzoncie czasowym są więc obciążone większą niepewnością.

Zalety stosowania

Największą korzyścią z używania przedziałów ufności dla prognozy jest możliwość oceny jej niepewności. Analizując wykres, a w szczególności szerokości przedziałów, można wywnioskować jak dobry jest model - bardzo rozległe przedziały świadczą o tym, że model jest raczej nieprzydatny, gdyż z prognozami na jego podstawie wiąże się zbyt duża niepewność. Taka graficzna reprezentacja jest bardziej intuicyjna niż jakikolwiek wskaźnik liczbowy. Ponadto prognozy przedziałowe pozwalają przygotować różne scenariusze przyszłych wydarzeń, zarówno pozytywne jak i negatywne, a co za tym idzie opracować różne strategie biznesowe. Możliwość sterowania poziomem ufności dla przedziałów daje nam kontrolę nad niepewnością. Możemy skonstruować zarówno szersze przedziały, ale mieć 99% pewność, że prognoza będzie się w nich zawierać albo np. 80%, węższe, ale mniej pewne.