+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

Projekty UE

ProLogistica Soft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Schematu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.