+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

OPTYMALIZACJA ZAPASÓW

Wybór strategii zarządzania zapasami pozwalajacej na zwiększenie sprzedaży i obniżenie kosztów zapasów. Monitorowanie efektywności i analiza what-if.

Optymalizacja zapasów i automatyzacja zamawiania

System ProLogistica Opti stanowi rozwiązanie dla zarządzania zapasami, które umożliwia obsługę nawet dużej ilości skomplikowanych danych, pozwalając przedsiębiorcom wyznaczyć i utrzymać taki poziom dostępności towarów, który gwarantuje maksymalny zysk. Zarządzanie zapasami odbywa się w oparciu o wiarygodne prognozy popytu, oparte o zaawansowane modele matematyczne.

Oprogramowanie ProLogistica Opti pozwala m.in.: zwiększyć sprzedaż, dopasować stany magazynowe do rzeczywistego popytu, obniżyć koszty procesu odnawiania zapasów oraz poprawić jakoś współpracy z dostawcami i odbiorcami.


Zarządzanie zapasami

Na podstawie trafnych prognoz popytu system Prologistica automatycznie wyznacza poziomy MIN i MAX oraz optymalną partię zamawiania Q. Współczynniki te przeliczane są tak często, jak często zmienia się charakter popytu, aby maksymalnie zwiększyć zyski przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie dostępności odpowiedniej ilości towarów, na które jest prognozowany popyt, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów magazynowania


Automatyczne generowanie zamówień do dostawców

Na podstawie wyliczonych parametrów oraz prognozy popytu system generuje podpowiedzi gotowych zamówień zbiorczych do danego dostawcy. Przy generowaniu zamówień uwzględniane są takie sytuacje jak m.in.: uzupełnianie zamówienia do minimów logistycznych dostawców, uzupełnianie zamówienia do kontenera bądź innego środka transportu, występowanie zamienników oraz produktów komplementarnych, zarządzanie przesunięciami międzyoddziałowymi i wiele innych.


Klasyfikacja towarów

System Prologistica dokonuje szerokiej klasyfikacji wszystkich produktów w każdym miejscu ich sprzedaży. Jest to aż 10 metod klasyfikacji (ABC, XYZ, FSN, DTMR itp.) Klasyfikacje są przeliczana cyklicznie, dzięki czemu osoby zarządzające firmą mają stały wgląd do informacji nt. aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa zarówno w obrębie całej firmy, jak i poszczególnych oddziałów.


Prognozowanie popytu

Prognozy tworzone są w oparciu o 108 zaawansowanych modeli prognostycznych, do których system automatycznie dobiera najlepszą metodę i parametry oraz przewidywanie wpływu akcji promocyjnych na wysokość popytu i sezonowość. Dzięki rozbudowanej ilości algorytmów, system Prologistica radzi sobie z każdego rodzaju popytem, również z popytem rzadkim czy też prognozami dla produktów nowo wprowadzanych na rynek.


Raportowanie

Prognozy tworzone są w oparciu o 108 zaawansowanych modeli prognostycznych, do których system automatycznie dobiera najlepszą metodę i parametry oraz przewidywanie wpływu akcji promocyjnych na wysokość popytu i sezonowość. Dzięki rozbudowanej ilości algorytmów, system Prologistica radzi sobie z każdego rodzaju popytem, również z popytem rzadkim czy też prognozami dla produktów nowo wprowadzanych na rynek.


Główne korzyści

 • Uwolnienie kapitału

  Prologistica Opti pomaga utrzymać najniższy możliwy poziom zapasów potrzebny do zachowania zamierzonego poziomu obsługi klienta. Pozwala to na obniżenie stanów magazynowych, a tym samym uwolnienie kapitału, bez zmniejszania sprzedaży.

 • Podniesienie sprzedaży

  Prologistica Opti umożliwia oparcie decyzji sprzedażowych o dokładne prognozy popytu. Pozwala to na podniesienie poziomu dostępności towarów i redukcję utraconej sprzedaży do poziomu ekonomicznie uzasadnionego. System radzi sobie przy tym z obsługą tak trudnych przypadków jak produkty nowo wprowadzone na rynek oraz towary wolno rotujące.

 • Obniżenie kosztów

  System umożliwia przedsiębiorcy wyznaczanie wielkości optymalnej partii oraz harmonogramu zamawiań, pozwalając w ten sposób na redukcję kosztów zamawiania i magazynowania. Zamówienia są automatycznie uzupełniane do minimów logistycznych.

 • Zwiększenie efektywności pracy

  Prologistica Opti automatycznie wspomaga podejmowanie decyzji w procesie zamówień. Działa w systemie wyjątków, pozwalając pracownikom skupić uwagę jedynie na tych produktach i magazynach, dla których wystąpiły jakieś zmiany czy problemy i podjęcie analogicznej jak w przeszłości decyzji nie byłoby wskazane. Pozwala to znacznie zwiększyć efektywność pracy.

 • Maksymalizacja zysków

  System pozwala wyznaczyć i utrzymać poziom obsługi klienta, który gwarantuje osiągnięcie maksymalnych zysków. Umożliwia przy tym obsługę tak trudnych przypadków jak produkty wolno rotujące oraz artykuły o krótkim terminie ważności.

OPIS DZIAŁANIA

Prologistica Opti jest aplikacją webową. Integruje się z systemem ERP przedsiębiorcy, z którego pobiera dane sprzedażowe. Na ich podstawie wylicza prognozy popytu, łącząc się z modułem prognostycznym Prologistica Trend. Następnie wyznaczane są parametry zamawiania. Wyliczana jest optymalna wielkość partii oraz harmonogram zamówień. Użytkownik otrzymuje listę wyjątków, na które powinien zwrócić szczególną uwagę.

Prologistica Opti używa zaawansowanych algorytmów dla zarządzania zapasami, na które składają się zarówno klasyczne algorytmy takie jak np. ARIMA, wygładzanie wykładnicze, modele popytu nieciągłego, jak również innowacyjne rozwiązania opracowane przez zespół Prologistica Soft.

TECHNOLOGIA

Dla firmy informatycznej, której celem jest wspieranie złożonych i przetwarzających ogrom danych procesów biznesowych klienta, wybór właściwej technologii jest sprawą kluczową.

Rozwiązania ProLogistica Soft powstały w oparciu o technologię JEE, standardu opracowanego specjalnie na potrzeby tworzenia rozwiązań biznesowych, wspieranego zarówno przez największych producentów software’u na świecie: IBM, Oracle, SAP ale także przez społeczności wolnego oprogramowania - Eclipse, Apache. Zapewnia to cztery, strategicznie najistotniejsze cechy nowoczesnego oprogramowania:

 • skalowalność,
 • stabilność,
 • architekturę komponentową.

Wybór bazy danych pozostawiamy klientowi - systemy ProLogistica pracują w Oracle lub Microsoft SQL. Także klient decyduje, czy wybrać system operacyjny Windows czy Linux. Dzięki takiej elastyczności firmy mogą obniżyć koszty zakupu i utrzymania systemów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Podkreślić należy, iż dzięki wdrażaniu oprogramowania opartego na standardach, maleje ryzyko związane z działaniem i bezpieczeństwem rozwiązań. W rozwiązaniach ProLogistica bezpieczeństwo gwarantują dodatkowo mechanizmy autentykacji i autoryzacji wspierane przez JEE.

Aplikacje ProLogistica dostępne są poprzez sieć Web, co umożliwia korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych oraz komputerach Apple. Dostępność przez przeglądarkę uniezależnia wykonywanie i wykorzystywanie analiz , raportów i prognoz od miejsca wykonywania tej pracy. Wspiera to firmy wielodziałowe, pracę zdalną i elastyczne podejście do pracy.

Rozwiązanie można instalować, na serwerze klienta, wówczas minimalne wymagania sprzętowe są następujące:

 • Serwer bazy danych.
  Procesor: 4x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 8 GB
  Przestrzeń dyskowa: 200 GB
 • Serwer na serwer aplikacji.
  Procesor: 2x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 4 GB
  Przestrzeń dyskowa: 100 GB

Oferujemy również możliwość korzystania z aplikacji w tzw. chmurze (Cloud computing).

INTEGRACJA

Aplikacje ProLogistica oferują integrację na różnych poziomach poprzez wymianę plików, poprzez wykorzystanie Web serwisów, poprzez wykorzystanie ESB platformy JEE.

Integrację z popularnymi systemami ERP: SAP, Comarch, Microsoft Dynamics (Axapta) oraz Subiekt zapewniają gotowe interfejsy, co skraca czas i gwarantuje niezawodność połączeń.