+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

PLANOWANIE I KOOPERACJA

Prologistica Planning pozwala koordynować współpracę między działami przedsiębiorstwa, dostawcami i odbiorcami oraz umożliwia automatyzację przebiegu procesów biznesowych.

Planowanie i kooperacja

System ProLogistica Planning jest narzędziem typu Sales & Operation Planning i służy do planowania zakupów, sprzedaży i produkcji w oparciu o prognozy popytu, wyznaczone przy pomocy zaawansowanych algorytmów statystycznych. Prologistica Planning pozwala koordynować współpracę między działami przedsiębiorstwa, dostawcami i odbiorcami oraz umożliwia automatyzację przebiegu procesów biznesowych.

Oprogramowanie pozwala m.in. na: zwiększenie efektywności zespołów sprzedażowych i zakupowych, ujednolicanie planów sprzedaży, zakupów i produkcji oraz usprawnieniem procesu budżetowania oraz zarządzania rentownością przedsiębiorstwa


Zestaweinie planów

ProLogistica Planning umożliwia pracę wielu użytkowników z różnych działów firmy w jednym systemie, w zdefiniowanych arkuszach planistycznych. Każdy z użytkowników, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień może tworzyć swoje plany (np. planu sprzedaży, produkcji), a następnie zestawiać ze z planami innych działów, prognozą systemową, badać odchylenia historycznych planów od historii sprzedaży i wiele innych. System pozwala na koordynację działań wielu pracowników jednocześnie, dzięki czemu możliwe jest stworzenie jednego, wspólnego dla wszystkich planu


Definiowanie nowych miar i arkuszy planistycznych

W systemie istnieje możliwość dodawania nieograniczonej ilości miar zarówno wyliczanych jak i nie wyliczanych. Po zdefiniowaniu przez użytkownika nowej miary zostanie ona zapisana w systemie, dzięki czemu użytkownicy będą mieli możliwość definiowania nowych arkuszy planistycznych wedle stworzonych miar


Wizualizacja danych

W systemie jest możliwość konfiguracji i budowania wykresów umożliwiających podgląd danych. Użytkownik może wybrać zakres lat, z których mają pochodzić dane, ma również możliwość wyboru dowolnych miar, których wartości będą wyświetlone na wykresie


Wskaźniki aktywności biznesowej

System umożliwia badanie wskaźników aktywności biznesowej: YTD – odnotowuje rezultaty aktywności od początku roku kalendarzowego do bieżącego dnia, YTG – odnotowuje rezultaty aktywności, jakie firma powinna podjąć od dnia dzisiejszego aby uzyskać wynik z zeszłego roku, MAX – wartości maksymalne w bieżącym roku oraz roku poprzednim od początku roku kalendarzowego do bieżącego dnia.


Raportowanie

W systemie jest możliwość zdefiniowania różnego rodzaju raportów ustalanych indywidualnie z Klientami. Mogą to być raporty dotyczące np. jakości prognoz, efektywności i wiele innych


Główne korzyści

 • Skuteczne planowanie przy szerokiej ofercie produktów i rozbudowanej sieci dystrybucji

  Prologistica Planning ułatwia analizę dużej ilości danych. Pozwala na uwzględnienie dowolnych agregacji czasowych, organizacyjnych czy zgodnych z hierarchią produktów. Dane przedstawione są w sposób czytelny, przejrzyste tabele i wykresy zastępują rozbudowane i skomplikowane arkusze kalkulacyjne.

 • Sprawna współpraca nad tworzeniem planów

  System wspomaga koordynację procesów planowania pomiędzy wieloma działami przedsiębiorstwa. Ułatwia zarządzanie przebiegiem prac, umożliwiając definiowanie list zadań do wykonania oraz odnotowywanie postępów.

 • Precyzyjnie zdefiniowane cele

  System umożliwia klasyfikację produktów, grup produktów, klientów czy elementów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o metody kategoryzacji ABC i XYZ. Pozwala to przedsiębiorcom precyzyjnie wytyczyć najkorzystniejsze w danym momencie cele i skupić swoią uwagę na tych obszarach działalności, które są najbardziej zyskowne, wiążą się z największym obrotem czy wymagają największej poprawy.

 • Planowanie w oparciu o trafne prognozy popytu

  Prologistica Planning dzięki integracji z modułem prognostycznym Prologistica Trend pozwala na oparcie decyzji biznesowych o trafne prognozy popytu. System umożliwia obsługę produktów o bardzo różnorodnym profilu popytu, np. o popycie nieciągłym. Ponadto, co szczególnie istotne dla wyboru odpowiedniej strategii przedsiębiorstwa, możliwe jest tworzenie prognoz dla produktów nowo wprowadzone na rynek lub dopiero planowanych oraz przewidywanie wpływu akcji promocyjnych na wysokość popytu.

OPIS DZIAŁANIA

Prologistica Planning jest aplikacją webową, która umożliwia automatyczną integrację z systemem ERP przedsiębiorcy w celu pobrania danych dotyczących sprzedaży i struktury ogranizacyjnej. Pozwala to ominąć długotrwały i uciążliwy proces wdrożeniowy. Na podstawie danych sprzedażowych wyliczane są prognozy popytu poprzez integrację z modułem prognostycznym Trend. Użytkownik wybiera interesujące go agregacje oraz dane, na których chce pracować.

TECHNOLOGIA

Dla firmy informatycznej, której celem jest wspieranie złożonych i przetwarzających ogrom danych procesów biznesowych klienta, wybór właściwej technologii jest sprawą kluczową.

Rozwiązania ProLogistica Soft powstały w oparciu o technologię JEE, standardu opracowanego specjalnie na potrzeby tworzenia rozwiązań biznesowych, wspieranego zarówno przez największych producentów software’u na świecie: IBM, Oracle, SAP ale także przez społeczności wolnego oprogramowania - Eclipse, Apache. Zapewnia to cztery, strategicznie najistotniejsze cechy nowoczesnego oprogramowania:

 • skalowalność,
 • stabilność,
 • architekturę komponentową.

Wybór bazy danych pozostawiamy klientowi - systemy ProLogistica pracują w Oracle lub Microsoft SQL. Także klient decyduje, czy wybrać system operacyjny Windows czy Linux. Dzięki takiej elastyczności firmy mogą obniżyć koszty zakupu i utrzymania systemów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Podkreślić należy, iż dzięki wdrażaniu oprogramowania opartego na standardach, maleje ryzyko związane z działaniem i bezpieczeństwem rozwiązań. W rozwiązaniach ProLogistica bezpieczeństwo gwarantują dodatkowo mechanizmy autentykacji i autoryzacji wspierane przez JEE.

Aplikacje ProLogistica dostępne są poprzez sieć Web, co umożliwia korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych oraz komputerach Apple. Dostępność przez przeglądarkę uniezależnia wykonywanie i wykorzystywanie analiz , raportów i prognoz od miejsca wykonywania tej pracy. Wspiera to firmy wielodziałowe, pracę zdalną i elastyczne podejście do pracy.

Rozwiązanie można instalować, na serwerze klienta, wówczas minimalne wymagania sprzętowe są następujące:

 • Serwer bazy danych.
  Procesor: 4x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 8 GB
  Przestrzeń dyskowa: 200 GB
 • Serwer na serwer aplikacji.
  Procesor: 2x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 4 GB
  Przestrzeń dyskowa: 100 GB

Oferujemy również możliwość korzystania z aplikacji w tzw. chmurze (Cloud computing).

INTEGRACJA

Aplikacje ProLogistica oferują integrację na różnych poziomach poprzez wymianę plików, poprzez wykorzystanie Web serwisów, poprzez wykorzystanie ESB platformy JEE.

Integrację z popularnymi systemami ERP: SAP, Comarch, Microsoft Dynamics (Axapta) oraz Subiekt zapewniają gotowe interfejsy, co skraca czas i gwarantuje niezawodność połączeń.