+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

Prognoznowanie popytu

Trafne prognozy popytu wyliczane automatycznie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć nauki.
Łatwe w obsłudze narzędzie niewymagające wiedzy eksperckiej.

Automatycznie generowane trafne prognozy popytu

Trafne prognozy popytu stanowią podstawę właściwych decyzji biznesowych. System ProLogistica Trend automatycznie prognozuje popyt uwzględniając między innymi trendy i sezonowości. Dobór odpowiedniej metody prognozowania oraz jej parametrów odbywa się automatycznie, dzięki czemu tworzenie prognoz nie jest pracochłonne i nie wymaga od użytkownika posiadania doświadczenia prognostycznego


Trafne prognozy popytu

Wykorzystanie zaawansowanych metod statystyki i uczenia maszynowego pozwala znacznie zwiększyć trafność wyliczanych w przedsiębiorstwie prognoz popytu. Dobór najlepszego algorytmu oraz wyliczanie prognoz odbywa się automatycznie, a korzystanie z systemu nie wymaga wiedzy eksperckiej. Prognozy popytu dla tysięcy SKU powstają w kilka minut


Uwzględnienie różnych czynników kształtujących popyt

Nasze prognozy uwzględniają trend, sezonowość, wpływ czynników zewnętrznych (jak np. cena lub pogoda) oraz zależności między popytem na produkty podobne. System automatycznie wyliczy w jakim stopniu sezonowość wpływa na sprzedaż poszczególnych produktów oraz przedstawi raport dotyczący produktów, dla których zmienił się trend


Najlepsze prognozy nowych produktów

Stworzyliśmy autorskie rozwiązanie dotyczące prognozowania popytu na nowe produkty obejmujące prognozowanie popytu na cechy oraz uwzględniające występowanie zamienników i zjawiska kanibalizmu. Metoda ta pozwala również skutecznie zaplanować sposób pracy w nowo powstającym oddziale czy punkcie sprzedaży


Planowanie akcji promocyjnych

System ProLogistica umożliwia planowanie akcji promocyjnych lub ustalanie polityki cenowej oraz weryfikację jaki jest prognozowany wpływ poszczególnych scenariuszy na prognozę popytu. Dzięki rozbudowanemu panelowi symulacji użytkownik może dowolnie zmieniać planowaną cenę sprzedaży oraz wprowadzać informacje na temat przewidywanych akcji marketingowych, a system zobrazuje jak kształtowałby się popyt przy uwzględnieniu różnych scenariuszy biznesowych


Automatyczne wykrywanie obserwacji odstających

Aplikacja automatycznie wykrywa i eliminuje obserwacje odstające mogące zaburzyć prognozę popytu. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wydarzenia, które spowodowało wystąpienie takiej obserwacji (np. targi branżowe). Takie wydarzenie, występujące w przyszłości, będzie następnie uwzględnione w wyliczanych przez system prognozach


Główne korzyści

 • Trafne prognozy

  Prologistica Trend używa zarówno klasycznych modeli prognostycznych jak i innowacyjnych metod odpowiadających na realne potrzeby rynku. System umożliwia tworzenie prognoz dla popytu o bardzo różnorodnym charakterze, np. dla popytu nieciągłego. Szeroka gama dostępnych modeli oraz automatyczny dobór optymalnej metody prognostycznej zapewnia trafność prognoz.

 • Prognozy dostępne dla niespecjalistów

  Prologistica Trend automatycznie dobiera do danych metodę prognozowania oraz jej parametry czyniąc w ten sposób prognozowanie dostępnym dla niedoświadczonych użytkowników. System wyjątków wskazuje użytkownikom potencjalnie nieprawidłowe prognozy wymagające, być może, manualnej korekty.

 • Lepsze decyzje w oparciu o aktualne prognozy

  Automatyzacja doboru metody prognozowania pozwala na szybkie generowanie wiarygodnych prognoz. Prognozy mogą być tworzone właśnie wtedy, kiedy są potrzebne, bez konieczności czekania na czasochłonne ekspertyzy. Pozwala to opierać decyzje biznesowe o trafne i aktualne prognozy.

 • Skuteczne akcje promocyjne

  Korelując popyt z ceną produktu, Prologistica Trend umożliwia prognozowanie popytu w czasie trwania akcji promocyjnych. System pozwala także tworzyć prognozy popytu na produkty nowo wprowadzone na rynek. Ułatwia to przewidzenie skutków takich akcji oraz wybór odpowiedniej strategii marketingowej.

OPIS DZIAŁANIA

Prologistica Trend jest aplikacją webową, integrującą się z systemem ERP przedsiębiorstwa w celu pobrania danych sprzedażowych. Automatycznie dobierany jest do danych optymalny model prognostyczny oraz jego parametry. Wybór modelu dla poszczególnych produktów dokonywany jest systematycznie w pewnych zadanych odstępach czasu (np. raz w miesiącu), co zapewnia na codzień szybkie obliczanie prognoz. Doświadczony użytkownik może zweryfikować i skorygować automatyczne wybrane metody prognostycznej. Ponadto użytkownik otrzymuje listę wyjątków wskazujących na prognozy potencjalnie wymagające manulanej korekty, np. w następstwie znacznej zmiany automatycznie wyznaczanych parametrów modelu.

Prologistica Trend używa zaawansowanych metod prognostycznych, na które składają się zarówno klasyczne algorytmy takie jak np. ARIMA, wygładzanie wykładnicze, modele popytu nieciągłego, jak również innowacyjne rozwiązania opracowane przez zespół Prologistica Soft we współpracy z jednostkami naukowymi.

TECHNOLOGIA

Dla firmy informatycznej, której celem jest wspieranie złożonych i przetwarzających ogrom danych procesów biznesowych klienta, wybór właściwej technologii jest sprawą kluczową.

Rozwiązania ProLogistica Soft powstały w oparciu o technologię JEE, standardu opracowanego specjalnie na potrzeby tworzenia rozwiązań biznesowych, wspieranego zarówno przez największych producentów software’u na świecie: IBM, Oracle, SAP ale także przez społeczności wolnego oprogramowania - Eclipse, Apache. Zapewnia to cztery, strategicznie najistotniejsze cechy nowoczesnego oprogramowania:

 • skalowalność,
 • stabilność,
 • architekturę komponentową.

Wybór bazy danych pozostawiamy klientowi - systemy ProLogistica pracują w Oracle lub Microsoft SQL. Także klient decyduje, czy wybrać system operacyjny Windows czy Linux. Dzięki takiej elastyczności firmy mogą obniżyć koszty zakupu i utrzymania systemów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Podkreślić należy, iż dzięki wdrażaniu oprogramowania opartego na standardach, maleje ryzyko związane z działaniem i bezpieczeństwem rozwiązań. W rozwiązaniach ProLogistica bezpieczeństwo gwarantują dodatkowo mechanizmy autentykacji i autoryzacji wspierane przez JEE.

Aplikacje ProLogistica dostępne są poprzez sieć Web, co umożliwia korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych oraz komputerach Apple. Dostępność przez przeglądarkę uniezależnia wykonywanie i wykorzystywanie analiz , raportów i prognoz od miejsca wykonywania tej pracy. Wspiera to firmy wielodziałowe, pracę zdalną i elastyczne podejście do pracy.

Rozwiązanie można instalować, na serwerze klienta, wówczas minimalne wymagania sprzętowe są następujące:

 • Serwer bazy danych.
  Procesor: 4x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 8 GB
  Przestrzeń dyskowa: 200 GB
 • Serwer na serwer aplikacji.
  Procesor: 2x2,5 GHz
  Pamięć RAM: 4 GB
  Przestrzeń dyskowa: 100 GB

Oferujemy również możliwość korzystania z aplikacji w tzw. chmurze (Cloud computing).

INTEGRACJA

Aplikacje ProLogistica oferują integrację na różnych poziomach poprzez wymianę plików, poprzez wykorzystanie Web serwisów, poprzez wykorzystanie ESB platformy JEE.

Integrację z popularnymi systemami ERP: SAP, Comarch, Microsoft Dynamics (Axapta) oraz Subiekt zapewniają gotowe interfejsy, co skraca czas i gwarantuje niezawodność połączeń.