+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

Korzyści

ProLogistica Soft zapewnia zwrot z inwestycji w okresie od 4 tygodni
do 4 miesięcy od daty uruchomienia produkcyjnego!

 

UŻYTECZNOŚĆ BIZNESOWA - FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI

Celem ProLogistica jest LIKWIDACJA BARIER W ROZWOJU BIZNESU

Dzięki systemom ProLogistica można zoptymalizować procesy sprzedaży przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum kosztów magazynowania.

 

Właściwe wdrożenie ProLogistica Soft gwarantuje:

 • zmniejszenie poziomu zapasów magazynowych o 15-30%
 • zwiększenie sprzedaży o 2-9%, poprzez wzrost poziomu dostępności towarów,
 • zmniejszenie kosztów odnawiania zapasów o 10-30% poprzez automatyzację procesu sterowania zapasami.
 

W tym celu ProLogistica Soft oddaje użytkownikom:

 • wiele modeli prognostycznych: wygładzanie wykładnicze, ekonometryczny, arima, średnia ruchoma, modele popytu rzadkiego, model Bass’a dla nowych produktów, analiza harmoniczna,
 • uwzględnianie szeregów korelowanych, obserwacji odstających, trendu oraz sezonowości,
 • tester modeli – automatyczne odnajdywanie najlepszego modelu prognostycznego,
 • prognozowanie dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne,
 • automatyzację – uruchamianie w systemie wielu tysięcy prognoz dziennie.

ProLogistica Soft umożliwia dostosowanie procesów biznesowych aplikacji do procesów biznesowych organizacji poprzez integrację z JBPM (Business Process Management).

BEZPIECZEŃSTWO

Podkreślić należy, iż dzięki wdrażaniu oprogramowania opartego na standardach, maleje ryzyko związane z działaniem i bezpieczeństwem rozwiązań. W rozwiązaniach ProLogistica bezpieczeństwo gwarantują dodatkowo mechanizmy autentykacji i autoryzacji wspierane przez JEE.

Zastosowanie standardów do tworzenia oprogramowania gwarantuje, że praktycznie każda firma informatyczna specjalizująca się w technologii, w której stworzona jest dana aplikacja, może świadczyć dalsze usługi jeśli klient zaprzesta współpracy z dostawcą.

INTEGRACJA

Aplikacje ProLogistica oferują integrację na różnych poziomach

 • poprzez wymianę plików,
 • poprzez wykorzystanie Web serwisów,
 • poprzez wykorzystanie ESB platformy JEE.

Integrację z popularnymi systemami ERP: SAP, Comarch, Microsoft Dynamics (Axapta) oraz Subiekt zapewniają gotowe interfejsy, co skraca czas i gwarantuje niezawodność połączeń.

JAKOŚĆ OPROGRAMOWANIA

Jakość oprogramowania wraz z użytecznością biznesową stanowią czynniki priorytetowe, decydujące o szansie na sukces w projektach informatycznych. Właściwa jakość musi towarzyszyć każdemu z aspektów procesu, od określenia wymagań, poprzez projektowanie, implementację, a skończywszy na przekazaniu Klientowi rozwiązania w użytkowanie.

Dzięki odpowiedniemu tokowi tworzenia oprogramowania, właściwej analizie biznesowej procesów klienta i doborze technologii jesteśmy w stanie ją zapewnić na najwyższym światowym poziomie, czego poświadczeniem są dotychczas realizowane projekty.

TECHNOLOGIA

Dla firmy informatycznej, której celem jest wspieranie złożonych i przetwarzających ogrom danych procesów biznesowych klienta wybór właściwej technologii jest sprawą kluczową.

Rozwiązania ProLogistica Soft powstały w oparciu o technologię JEE, standardu opracowanego specjalnie na potrzeby tworzenia rozwiązań biznesowych, standardu wspieranego zarówno przez największych producentów software’u na świecie: IBM, Oracle, SAP ale także przez społeczności wolnego oprogramowania - Eclipse, Apache. Zapewnia to cztery, strategicznie najistotniejsze cechy nowoczesnego oprogramowania:

 • skalowalność,
 • stabilność,
 • wydajność, oraz
 • architekturę komponentową.

Wybór bazy danych pozostawiamy klientowi - systemy ProLogistica pracują w Microsoft SQL lub Oracle. Także klient decyduje, czy wybrać system operacyjny Windows czy Linux. Dzięki takiej elastyczności firmy mogą obniżyć koszty zakupu i utrzymania systemów poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Aplikacje ProLogistica dostępne są poprzez sieć Web, co umożliwia korzystanie z nich na urządzeniach mobilnych oraz komputerach Apple. Dostępność przez przeglądarkę uniezależnia wykonywanie i wykorzystywanie analiz, raportów i prognoz od miejsca wykonywania tej pracy. Wspiera to firmy wielodziałowe, pracę zdalną i elastyczne podejście do pracy.

Proponujemy Państwu możliwość korzystania z produktów informatycznych ProLogistica w chmurze, w modelu SaaS, przy czym zapewniamy do niej niezawodny dostęp 24h przez 7 dni w tygodniu.