+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

ODNAWIANIE ZAPASÓW

Co składa się na proces odnawiania zapasów?

Odnawianie zapasów jest to proces uzupełniania magazynów w celu utrzymania podaży towarów.

Zarządzanie tym procesem wymaga odpowiedzi na pytanie kiedy i ile zamawiać. Harmonogram zamawiania oraz wielkość zamawianej partii towaru, powinny być wyznaczone w taki sposób, aby przy możliwie najniższych kosztach zamawiania i magazynowania utrzymać zadowalający poziom dostępności towarów dla klientów.

Wybór odpowiedniej strategii odnawiania zapasów

Strategia odnawiania zapasów powinna być dopasowana do konkretnych potrzeb przedsiębiostwa, a w szczególności do jego pozycji w łańcuchu dostaw.

Częste niewielkie zamówienia
W przypadku przedsiębiorstw takich jak na przykład supermarkety, które codziennie składają dużo niewielkich zamówień u lokalnych dostawców najefektywniejsze są proste i szybko działające metody niewymagające dużego zaangażowania ze strony pracowników przedsiębiostwa.

Rzadkie duże zamówienia
Z drugiej strony, innego rodzaju strategii potrzebują przedsiębiorstwa takie jak na przykład hurtownie, które dokonują zamówień bezpośrednio u producentów i zamawiają rzadziej, ale w dużych ilościach. Przedsiębiorstwa takie mają najczęściej do czynienia z dłuższym czasem realizacji zamówienia i większą jego niepewnością, jak również z bardziej złożoną strukturą kosztów, w której cena może zależeć od ilości zamawianego towaru. W efekcie zamówienia takich przedsiębiorców są bardziej skomplikowane i przez to mogą wymagać bardziej złożonych metod.

Minimalny poziom zapasów

Powszechnie stosowaną w zarządzaniu zapasami praktyką jest składanie zamówienia w momencie, kiedy ilość towarów w magazynie osiągnie pewien poziom minimalny. Podczas wyznaczania tego poziomu należy uwzględnić czas realizacji zamówienia, zamierzony poziom dostępności towarów oraz prognozowany popyt.Minimalny poziom zapasów powinien być wyznaczony w taki sposób, aby z prawdopodobieństwem zapas wystarczył na zaspokojenie popyt podczas, gdy zamówienie będzie realizowane.

Wielkość optymalnej partii

Optymalna partia to najkorzystniejsza z punktu widzenia przedsiębiorstwa ilość towaru, który należy zamówić w momencie, gdy zapas osiągnął ustalony poziom minimalny. Powinna być ona wyznaczona w taki sposób, aby zminimalizować koszty logistyczne poprzez osiągnięcie równowagi pomiędzy kosztami zamawiania a kosztami magazynowania.