+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

Optymalizacja zapasów magazynowych

 

Metody zarządzania zaopatrzeniem

(s,Q) - metoda poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania, (S,T) - metoda stałego cyklu zamawiania, (s,T) - metoda poziomu zapasu wyznaczającego moment zamawiania w stałych cyklach zamawiania, (s,S) - metoda minimum maksimum, Metoda Wagnera-Withina, Metoda Silvera-Meala.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klasyfikacja produktów

Odpowiednio dokonana klasyfikacja pozwala na łatwiejsze zarządzanie towarami magazynowymi, dostosowywanie poziomów bezpieczeństwa oraz innych parametrów modeli. Dzięki niej wiemy, na które produkty należy zwrócić większą uwagę.

CZYTAJ WIĘCEJ

Klasyfikacja I ESTYMACJA popytu

Klasyfikacja popytu jest wciąż otwartym zagadnieniem. W literaturze można odnaleźć m.in. popularne klasyfikacje Williams'a oraz Eaves'a, jednak nie są to wcale najlepsze rozwiązania. Twórcy Prologistica Opti proponują podejście, które bardziej odpowiada systematyce metod prognozowania wykorzystywanych w silniku Trend.

CZYTAJ WIĘCEJ

POZIOM DOSTĘPNOŚCI TOWARÓW

Poziom dostępności towarów, nazywany też często poziomem obsługi klienta, określa prawdopodobieństwo, z którym w danej jednostce czasu zapasy nie zostaną wyczerpane i zaspokojony będzie cały popyt.

CZYTAJ WIĘCEJ

KOSZTY ZAPASÓW

Na koszty zapasów składają się wszystkie koszty związane z utrzymaniem zapasów poniesione w określonej jednostce czasu. Najczęściej są one wyrażane jako procent wartości zapasu.

CZYTAJ WIĘCEJ

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia można definiować na wiele sposobów, jednak na potrzeby zarządzania zapasami wygodnie jest określać w ten sposób czas, jaki upływa pomiędzy złożeniem zamówienia, a odnowieniem dostępności zamówionych towarów po ich otrzymaniu od dostawcy, umieszczeniu w magazynie i udostępnieniu dla klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ

ODNAWIANIE ZAPASÓW

Co składa się na proces odnawiania zapasów? Odnawianie zapasów jest to proces uzupełniania magazynów w celu utrzymania podaży towarów.

CZYTAJ WIĘCEJ