+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

Metody zarządzania zaopatrzeniem

Funkcja kosztów

Funkcja ta jest podstawą klasycznej formuły Wilsona wyznaczania ekonomicznej wielkości zamówienia EOQ (Economic Order Quantity). Wyznaczenie tej wielkości polega na minimalizacji funkcji kosztów.

gdzie:

  • D - popyt na dany okres
  • S - ustalony koszt zamówienia
  • H - koszt utrzymania zapasu przypadający na jednostkę, zazwyczaj jest to pewien procent ceny jednostki
 

Poziom bezpieczeństwa (MIN)

Jest to wartość (być może zmienna w czasie), której wyznaczenie pozwala uchronić przedsiębiorstwo przed ewentualnymi kosztami braku zapasu. Mimo iż są to jedynie koszty potencjalne, stanowią bardzo ważną kwestię, gdyż wiążą się również ze spadkiem poziomu obsługi klienta i stawiają firmę w złym świetle.

Wielkość poziomu MIN zależy od wielkości ryzyka niezaspokojenia potrzeb klientów, które z góry ustalamy na podstawie strategii firmy. Najczęściej przyjmuje się ryzyko na poziomie 5% tzn. mamy 95% szansy, że od momentu złożenia zamówienia do otrzymania dostawy nie zabraknie nam towaru.

Do wyznaczenia poziomu bezpieczeństwa używamy prognoz oraz górnej granicy obszaru ufności dla przyszłego popytu – a to dlatego, gdyż chcąc zapewnić sobie aż 95% szansy, że nie zabraknie nam towaru, musimy założyć pesymistyczny scenariusz dla popytu – innymi słowy, że będzie on największy spośród wszystkich potencjalnych popytów mieszczących się w obszarze ufności.

Metody zamawiania

Najczęściej stosowane metody zamawiania to:

  • Metoda SQ - liczymy ekonomiczną wielkość zamówienia oraz poziom bezpieczeństwa MIN, który ma zapewnić odpowiedni poziom obsługi klienta na czas dostawy. Po przekroczeniu poziomu MIN zamawiamy wielkość Q.
  • Metoda ST - obliczamy optymalny cykl zamawiania T oraz wyznaczamy poziom MAX. Zamawiamy po upływie okresu T wielkość, która jest różnicą między stanem MAX i aktualnym stanem magazynowym.
  • Metoda SS - wyznaczamy poziom MIN i MAX podobnie jak w poprzednich metodach. Po przekroczeniu poziomu MIN, zamawiamy wielkość, która jest różnicą między stanem MAX i aktualnym stanem magazynowym.