+48 71 716 44 65

kontakt@prologistica.pl

POIG 8.2

ProLogistica Soft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

   logo POIG UE

Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w celu automatyzacji współpracy pomiędzy Prologistica Soft Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi

Firma Prologistica Soft Sp. z o.o. w dniu 18 czerwca 2014 roku podpisała umowę o dofinansowanie  nr UDA-POIG.08.02.00-02-069/14-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.    

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej  Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.    

Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: " Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B w celu automatyzacji współpracy pomiędzy Prologistica Soft Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi ". Wdrożenie systemu w znaczący sposób zmieni dotychczasowy model realizacji procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawca a jego partnerami biznesowymi i przyczyni się do jego usprawnienia.     

W ramach relacji B2B wnioskodawca świadczyć będzie na rzecz partnerów biznesowych zaawansowane usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych udostępnione w formule Software as a Service.   

Okres trwania projektu: lipiec 2014 - czerwiec 2015   

Wartość całkowita projektu: 991 720,00 PLN     

Poziom dofinansowania ze środków POIG wyniesie: 677 404,00 PLN