Projekty UE

ProLogistica Soft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.