Zapytania ofertowe

04.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2.1.A/2016 z dnia 04.04.2016 (usługa wynajmu serwerów)
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Kompleksowe podejście do analizy cyklu życia produktu w kontekście prognozowania popytu oraz zarządzania zapasami, jako narzędzie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw” Spółka Prologistica Soft Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu serwerów.

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 19 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie nr 1.pdf
Zapytanie nr 1 Załącznik nr 1.doc
Zapytanie nr 1 Załącznik nr 2.doc

 

04.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.1.A/2016 z dnia 04.04.2016 (usługi szkoleniowe)
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Kompleksowe podejście do analizy cyklu życia produktu w kontekście prognozowania popytu oraz zarządzania zapasami, jako narzędzie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw” Spółka Prologistica Soft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługi szkoleniowe.

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 19 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie nr 2.pdf
Zapytanie nr 2 Załącznik nr 1.doc
Zapytanie nr 2 Załącznik nr 2.doc

 

04.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2.1.A/2016 z dnia 04.04.2016 (usługa stworzenia frameworku programistycznego)
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Kompleksowe podejście do analizy cyklu życia produktu w kontekście prognozowania popytu oraz zarządzania zapasami, jako narzędzie do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw” Spółka Prologistica Soft Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na usługę stworzenia frameworku programistycznego.

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy składać w terminie do 19 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Pełne zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy znajdują się w załączeniu (pliki do pobrania).

Zapytanie nr 3.pdf
Zapytanie nr 3 Załącznik nr 1.doc
Zapytanie nr 3 Załącznik nr 2.doc