POKL 8.2.1 Dolnośląski Bon na Innowacje

 bon na innowacje

 Prologistica Soft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   

Stworzenie algorytmu wyznaczającego optymalną partię dostaw odnawiającą zapas magazynowy    

Firma Prologistica Soft Sp. z o.o.  w dniu 30 kwietnia 2014 roku zawarła z Politechniką Wrocławską  i   Uniwersytetem Wrocławskim trójstronną umowę o realizację Dolnośląskiego Bonu na Innowacje NR 387/B/2014.  Beneficjentem jest Prologistica Soft Sp. z o.o., wykonawcą usługi Uniwersytet Wrocławski, a płatnikiem Politechnika Wrocławska.   

Dolnośląski Bon na Innowacje jest regionalnym programem, realizowanym w ramach projektu systemowego na podstawie uchwały nr 2780/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  2007 - 2013.      

Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: " Stworzenie algorytmu wyznaczającego optymalną partię dostaw odnawiającą zapas magazynowy ".       

W wyniku realizacji projektu zaproponowany powinien zostać algorytm pozwalający na automatyczny wybór najlepszej metody wyznaczania optymalnej partii  dla danego produktu lub grupy produktów.  Wybór powinien być zależny od struktury kosztów (koszty utrzymania zapasu, koszty zakupu towaru, koszty zaopatrzenia) oraz od profilu popytu, a szczególnie od jego zmienności.      

Okres trwania projektu: maj 2014 - lipiec 2014      

Wartość całkowita projektu: 18 000,00 PLN       

Poziom dofinansowania ze środków POKL wyniesie: 18 000,00 PLN

Katalog  

Opis projektu z oficjalnego katalogu: