POIG 8.1

ProLogistica Soft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 logo POIG UE

Stworzenie serwisu internetowego prognostic.pl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych

Firma Prologistica Soft Sp. z o.o. w dniu 12 maja 2010 roku podpisała umowę o dofinansowanie  nr UDA-POIG.08.01.00-02-341/09-00  z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013. Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu: " Stworzenie serwisu internetowego prognostic.pl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych". Głównym celem Projektu jest stworzenie, wdrożenie oraz świadczenie nowych usług elektronicznych.

W wyniku realizowanego Projektu powstanie e-usługa automatycznego prognozowania szeregów czasowych. Działania podejmowane w ramach projektu doprowadzą do stworzenia portalu internetowego prognostic.pl niezbędnego do świadczenia nowej elektronicznej usługi. Przykładowe zastosowania: prognozowanie popytu na podstawie informacji o zrealizowanej w przeszłości sprzedaży.

Okres trwania projektu: czerwiec 2010 - marzec 2012

Wartość całkowita projektu: 933 400,00 PLN

Poziom dofinansowania ze środków POIG wyniesie: 793 390,00 PLN