Informacja o wynikach postępowania

Dnia 03.07.2018 dokonano wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/PROLOGISTICA/1.2.1/2018 z dnia 22.06.2018 r., dotyczącego zlecenia firmie zewnętrznej usługi polegającej na prawidłowym zarządzaniu i rozliczaniu projektu pt. „Ograniczenie strat żywności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży spożywczej dzięki innowacyjnemu zarządzaniu cyklem dostaw, magazynowaniem i dystrybucją produktów spożywczych”, który dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Najbardziej korzystną ofertę w ramach postępowania ofertowego przestawiła firma ELPARTNERS Piotr Wanicki.